Sunday, September 14, 2008

2 polls...enough said.

AP Top 25 Poll

1.       USC
2.       Oklahoma
3.       Georgia
4.       Florida
5.       Missouri
6.       LSU
7.       Texas
8.       Wisconsin
9.       Alabama
10.   Auburn
11.   Texas Tech
12.   South Florida
13.   Ohio State
14.   Brigham Young
15.   East Carolina
16.   Penn State
17.   Oregon
18.   Wake Forest
19.   Kansas
20.   Utah
21.   West Virginia
22.   Illinois
23.   Clemson
24.   Florida State
25.   Fresno State

 

 

 

USA Today Poll

1.       USC
2.       Oklahoma
3.       Georgia
4.       Florida
5.       Missouri
6.       lSU
7.       Texas
8.       Wisconsin
9.       Auburn
10.   Texas Tech
11.   Brigham Young
12.   Oregon
13.   Alabama
14.   Ohio State
15.   Penn State
16.   South Florida
17.   East Carolina
18.   Wake Forest
19.   Kansas
20.   Utah
21.   Clemson
22.   West Virginia
23.   Illinois
24.   Arizona State
25.   Florida State

0 comments: